Hälsa och vaccinationskrav

Vaccinerade

Vi tar emot friska och vaccinerade katter. Din katt ska ha fått en grundvaccination mot kattsnuva (kattinfluensa) och kattpest. Den första sprutan ges (vanligtvis) när den var ca 8 veckor gammal och därefter den andra sprutan 3-4 veckor senare. Därefter ska din katt vara regelbundet revaccinerad för skydd mot kattsnuva varje år. För skydd mot kattpest revaccinering vart tredje år. Vaccineringarna ska framgå av vaccinationsintyget som ska tas med när katten lämnas till pensionatet. Är du osäker så kontakta oss innan. Det kan ibland inträffa att vi måste säga nej till vistelsen för en katt när vaccinationsintyget är ofullständigt. Det är emellertid ovanstående krav vi följer vid vår verksamhet.

Vi har full förståelse för att det kan ställa till det för just den kattägaren vars katt enligt dessa krav har ofullständig vaccination. Vår policy är att samtliga kattägare ska kunna lämna sin katt på Vallmogårdens kattpensionat i trygg förvissning om att vi endast tar emot katter med fullgod vaccination.

Avmaskade

Katter som brukar gå ute ska vara avmaskade tre dagar före vistelsen samt behandlade med medel mot loppor och fästingar.

Kastrerade

Könsmogna hankatter skall vara kastrerade. Honkatter steriliserade/kastrerade eller äta p-piller.

Skabb

Kontrollera att din katt är fri från öronskabb i god tid före vistelsen. Inspektera öronen och se om de ser ”smutsiga” ut, skabb kan se ut som mörkfärgade (små)klumpar. Öron-skabb kliar och katten kan försöka få bort obehaget genom att stryka tassen mot örat ibland ganska våldsamt. För att bli av med skabben behöver katten veterinär besök och medicinsk behandling, som ska vara slutförd före vistelsen på pensionatet.

Veterinärvård

Om det skulle inträffa att din katt behöver veterinärvård under vistelsen hos oss tar vi kontakt med Veterinärerna i Tygelsjö. De har öppet dagtid vardagar. Övrig tid, om det är akut, tar vi kontakt med Malmö Djursjukhus (Evidensia). På inchecknings-blanketten kan du ange försäkring och försäkringsnummer om du har din katt försäkrad. Vi kontakter självklart dig innan vi söker veterinär såvida vi inte uppfattar det som akut. Utlägg betalar du oss vid hämtning av katten mot kvitto.

© Copyright Vallmogårdens Kattpensionat